- Det er veldig sjelden at det brenner i en krafttransformator. Jeg har ikke opplevd det etter rundt 20 år i bransjen. Vi er veldig glade for at det gikk bra og at ingen kom til skade, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 

Transformatorstasjonen måtte kobles fra strømnettet før brannen kunne slukkes. Det ble gjort omkoblinger i strømnettet slik at mange kunder fikk strømmen tilbake etter relativt kort tid. 54 kunder var uten strøm fram til montører fikk satt opp aggregat. 
  
Gransker hendelse
Videre arbeid nå er å kontrollere bygningen for skader etter brannen.
- Transformatorer står i nisjer som er bygget for å begrense skader som følge av eksempelvis brann. Så langt ser det ut for at nisjen har fungert slik den skal, konstaterer Frank Boholm, direktør for Nettdrift og vedlikehold. 
Lnett gjennomfører alltid egen gransking etter alvorlige hendelser i strømnettet. Det vil også bli gjort i dette tilfellet. 
- Vi vil hente ut data fra systemene våre. Forhåpentligvis vil informasjonen kunne si noe om hendelsesforløpet og årsaken til at brannen oppsto, sier Boholm. 

Arbeid framover
Strømnettet er delt inn i flere spenningsnivå. Lnett arbeider i første omgang med å få opp igjen deler av transformatorstasjonen, slik at vi kan koble fra igjen aggregat som er satt opp for å gi strøm til kunder. 
Det blir tatt en grundig kontroll av bygningen. Lnett har reservetransformator som kan settes inn som erstatning for den som brant.