Arbeidet gjøres for å sikre avstand fra skog til kraftlinjer, og for å gjøre kantskogen sterkere. 

Arbeid på dagtid
- Dersom kantskogen fjernes helt vil trær som står lengre inne, og som ikke er like sterke, kunne falle i neste storm. Med denne metoden unngår vi det samtidig som vi får større avstand til kraftlinjene, forteller leder for vedlikehold Øystein Rian i Lnett. 

Det vil være noe støy fra helikopteret og du vil kunne høre sagbladene som skjærer i greinene. 

Arbeidet blir utført på dagtid, men det kan være at arbeidet pågår fram til det begynner å mørkne. I utgangspunktet skal arbeidet være ferdig fredag.
Det vil være mannskap på bakken som følger arbeidet, og sikrer at ingen er i nærheten der greiner skjæres. 

Hvordan utføres sagingen? 
Sagen som benyttes henger under helikopteret. Sagen kan startes og stoppes fra cockpit i helikopteret. Det vil fly langs kantskogen slik at sagen treffer greiner som stikker ut, samtidig må det være noe avstand til stammen for å unngå skader på den. 

Når det skal sages langs en linjetrasé, så blir det etablert et depot i nærheten slik at helikopteret kan etterfylle drivstoff og skifte den elektriske sagen. Bor du i nærheten av et slikt depot, vil du oppleve at det blir en del skytteltrafikk mens arbeidet pågår.