StartOff er statlig finansiert, og har gitt 600.000 kroner til dette prosjektet. I tillegg gir de veiledning og prosjektstøtte til oppdragsgiver og leverandør i prosessen. Formålet er at firma som er i startfasen eller holder på å utvikle sitt produkt, skal få hjelp og midler til å kunne bistå det offentlige med å dekke behov det offentlige har. 

Lnett ser etter en innovativ løsning som sammenstiller og analyserer flere typer data for å ta bedre beslutninger om utbyggingen av fremtidens kraftsystem. Oppdraget som er lagt ut hos StartOff er altså å lage en ideskisse. Det er oppstartsselskap som ikke er rigget for å delta i vanlig anskaffelse som er målgruppen til StartOff-prosjekt. 

Frist for å levere ideskisse er 20. desember.