- Vi jobber hardt for å levere et produkt som kundene våre er fornøyd med, og som gjør oss til en partner for næringsutvikling i regionen. Høy stabilitet på strømforsyning er naturlig nok en av de viktigste leveransene som kunder er opptatt av, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Tallene over strømbrudd per kunde inkluderer alle avbrudd, fra kortvarige feil på ett minutt eller to til planlagte strømstanser i forbindelse med oppgradering og vedlikehold av strømnettet. 

Frank Boholm i gul jakke og hvit hjelm - Det er vår jobb å levere stabil strømforsyning til våre kunder, og vi legger ned mye arbeid for å lykkes med det. Resultatene kommer ikke av seg selv. Vi har dyktige medarbeidere som står på hver dag for at husstander og næringsliv i Sør-Rogaland skal ha stabil strømforsyning, sier avdelingsdirektør Frank Boholm i Lyse Elnett. 

Kun spesielle selskaper med ansvar for få kunder eller industriområde har lavere tall enn de tre nettselskapene i Sør-Rogaland. De neste store nettselskap på listen, Haugaland Kraft, BKK Nett og Skagerak Nett har rundt dobbelt så mange avbrudd per kunde som Lyse. Samtidig er dette også gode tall sammenlignet med andre nettselskaper.

I mange år har Lyse Elnett fulgt tett med på statistikken, og sett om det er områder som skiller seg negativt ut med flere feil i løpet av året. 
- Vi har tilgang på mye data gjennom våre driftssystemer og bruker dette aktivt og systematisk. Vi ser for eksempel om det er feil som går igjen, og om det er tiltak som kan gjøres for å redusere antall feil og antall kunder som berøres av en feil. Dette er arbeid som tar tid, men det gir resultater. I tillegg har vi dyktige montører og ansatte som er ute på stasjoner eller langs linjer og oppdager feil før de oppstår. Jeg er imponert over hva de klarer å fange opp, sier Frank Boholm. 

Men selv om leveransene i 2020 var gode, så ser han fortsatt områder å forbedre, og påpeker viktigheten av å følge opp med reinvesteringer etter hvert som det er nødvendig. 

Bilde av Frank Boholm er tatt av fotograf Elisabeth Tønnessen