I statistikken over strømbrudd er alle feil og planlagte strømstanser med. 46 prosent av kunder i Lnett opplevde strømbrudd over 3 minutter i 2021. Gjennomsnittet for landet var 54 prosent.
I snitt opplevde kunder i Lnett 1,05 strømbrudd, mens neste store nettselskap på listen (Elvia sør) hadde 1,57 strømbrudd per kunde.

Langsiktig arbeid
I mange år har Lnett jobbet med tiltak for å redusere både antall strømbrudd og antall kunder som berøres av feil. Det er satt mål om at ingen kunder i Lnett skal oppleve flere enn fem strømbrudd i løpet av ett år.
- Når vi ser at det er område som har flere strømbrudd, så gjør vi analyser for å se om det er samme årsak på flere feil, og som kan utbedres. Vi hadde for eksempel mange strømbrudd i løpet av kort tid på Riska i Sandnes vinteren 2019/2020. Det ble gjort en rekke tiltak flere steder i nettet, og utfordringen vi hadde i området er nå fjernet, forteller Frank Boholm.

Stabil leveranse
Tabell over nettselskaper med færrest strømbrudd per kundeNettselskapet sin viktigste jobb er å levere stabil og god strøm til alle kunder.
- Det er veldig kjekt at vi lykkes med det vi har gjort og gjør av tiltak for å redusere strømbrudd for våre kunder. Jeg er veldig fornøyd med det gode arbeidet ansatte legger ned. For dette er resultat av godt lagarbeid på tvers av avdelinger, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen.

Hvert år gjennomføres det vedlikehold på anlegg i strømnettet. Det blir vurdert om arbeidet kan utføres uten at kunder mister strømmen. Lnett har flere ansatte som har vært gjennom kurs for å kunne jobbe «under spenning». På mange jobber er imidlertid dette ikke mulig av hensyn til sikkerheten til ansatte som skal utføre arbeidet.