Lyse Elnett hadde i snitt 1,66 strømbrudd per kunde i 2019. Dersom spesielle nettselskaper med få kunder tas ut, så er Lyse på en sjuende plass når alle strømbrudd, både kortvarige og langvarige telles med. Gjennomsnittet for landet er 3,3 strømbrudd per kunde.

- Det er kjekt å se at vi også nærmer oss små selskaper med bare kabelnett. Vi jobber systematisk med vedlikehold for å sikre en stabil strømforsyning. Har vi flere strømbrudd i et område vil vi se nærmere på dem for å se om det er samme årsak til dem, for å kunne vurdere tiltak, sier avdelingsdirektør drift Frank Boholm.

Det gode resultatet kommer samtidig med at det er større utfordringer å drifte strømnettet med tanke på ny stor produksjon inn i strømnettet samt større uttak av forbruk og anlegg nær pensjonistalder.

I 2019 var leveringspåliteligheten i Norge på 99,989 prosent. Det vil si at 0,011 % av strømmen ikke nådde frem til kunden på grunn av feil eller utkoblinger. Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

- I 2019 var det få store hendelser, for eksempel uvær og snøfall, som påvirket leveringspåliteligheten. Det resulterte i at kun 0,011 prosent av strømmen ikke nådde frem til kunden, noe som er et godt resultat, forteller Torfinn Jonassen seksjonssjef i RME i en pressemelding.