En hånd holder en tusj over en blank skriveblokk, mens åpen laptop og mobil ligger til venstre på bordet.

Standardavtalene er utarbeidet av Energi Norge som har hatt god dialog med Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemda i forbindelse med oppdateringene. 

Gjeldende avtaler ble utarbeidet i 2007, og det var behov for oppdatering som følge av endringer i forskrifter gitt av myndighetene. De nye standardavtalene er tydeligere og mer konkrete, med flere henvisninger til forskriftene. 

Eksempler på presisering er vilkår for stenging, at kunder selv har ansvar for å oppdatere kontaktinformasjon og krav om installasjon av automatisk strømmåler. Vilkårene som gjelder fra 5. mars ser du i sin helhet under dokumenter til høyre.