Administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett i mørk dressjakke foran en grå veggElektrifisering og det grønne skiftet er nå startet for fullt i vår region.Det oppstår nye utfordringer i strømnettet når produksjon skjer lokalt og lasten (produksjon og forbruk) svinger i løpet av døgnet og året, og retningen på hvilken vei strømmen går i nettet skifter. 

- Vi ser at for å lykkes framover så er det viktig å skape en god forståelse av hele bredden i virksomheten vår. Den jobben den enkelte ansatte utfører daglig har betydning for andre sider av driften vår. Traineene skal derfor innom alle avelinger i selskapet i løpet av programmet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen.

Det er første gang det startes et traineeprogram i et av selskapene i Lysekonsernet, og det er så langt vi kjenner til første gang at et nettselskap i Norge kjører sitt eget traineeprogram. Totalt var det 85 søkere til stillingene.
- Det er veldig kjekt at vi har så mange gode søkere til disse stillingene, sier Tamburstuen. 

Traineene begynner i august og vil etter endt program gå over i fast stilling i Lyse Elnett. Det har vært ønskelig at traineene har noe ulik bakgrunn, og det har de som nå er ansatt. 
Eva Marie Østerhus, en av traineene, har for eksempel bachelor i økonomi, master i mijørisiko og mater i energi, miljø og samfunn. Hun gleder seg til å begynne som trainee i Lyse.

- Dette er drømmejobben. Vi får bli godt kjent med selskapet siden vi skal innom flere avdelinger og det ser jeg fram til, sier Eva Marie Østerhus. 

Hun har kompetanse innen flere områder og ser at i et stort selskap som Lyse, så er det mange muligheter.  
- Det ser ut for at vi får en fin start og skal få være en del ute med montasjeavdelingen først. Men jeg ser også fram til å etter hvert få litt ansvar og finne ut hvor jeg passer best i selskapet, sier hun.