Det er behov for å oppgradere regionalnettet både på grunn av alder og tilstand, men også for å øke kapasiteten i forbindelse med økende behov for strøm. Arbeidet med å oppgradere «fylkesveiene» i strømnettet fra 50 til 132 kV er startet og i rammeavtale-perioden er behovet for oppgradering og fornyelse av transformatorstasjoner stort.

- Vi forventer å hente ut vesentlige gevinster ved å inngå denne rammeavtalen i form av kortere gjennomføringstid, økt forutsigbarhet og reduserte kostnader, sier avdelingsdirektør Prosjektstyring Evy Thorbjørnsen i Lyse Elnett.

Lyse Elnett planlegger å benytte rammeavtalen ved:

  • Prosjektering og bygging av transformatorstasjoner
  • Modifikasjoner og oppgraderinger av eksisterende transformatorstasjoner
  • Leveranse av diverse elektromekanisk utstyr
  • Ulike type tjenester/rådgivning.


Standardisering av elektromekanisk utstyr vil bidra til økt sikkerhet og mer effektivt ettersyn.

- Når alle stasjoner er fra en og samme leverandør så er det enklere, sikrere og raskere å gjennomføre ettersyn og vedlikehold fordi selskapets personell er kjent med teknologien og system fra før, sier Thomas Skånøy i Siemens Energy i en pressemelding.

Rammeavtalen legger også opp til at Lyse Elnett over tid kan oppfylle målsetningen om mer miljøvennlige anlegg. Siemens Energy sin nye løsning erstatter den miljøskadelige klimagassen SF6 med teknisk ren luft. Det vil bety lavere klimaavtrykk, bedre HMS-profil og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader når Lyse Elnett tar denne løsningen i bruk.