Staten gir kompensasjon til strømkunder i forbindelse med høye strømpriser. Støtte blir utbetalt når markedsprisen for strøm er over 70 øre /kWh (uten moms) i snitt for en måned. Det blir gitt støtte for strømforbruk opp til 5000 kilowattimer i måneden. 

I forbindelse med kompensasjonsordning så publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. For desember var gjennomsnittsprisen 268,67 øre/kWh i prisområde NO2 som Sør-Rogaland tilhører, og støttesatsen på 223,51 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten moms.

Støtten blir trekt fra på faktura for nettleie, uavhengig av hvilken strømavtale du som kunde har. Satsen for strømstøtte er lik for alle kunder som har rett på støtte i vårt prisområde.