Det er nå vel 9500 kunder som ikke har mottatt hele strømstøtten de skal ha fordi Lnett mangler kontonummer til kunde. Det er sendt ut SMS til kunder der vi ber om at de logger seg inn på MinSide, og legger inn kontonummeret sitt. Pålogging kan gjøres med BankID. Informasjon om manglende kontonummer er også lagt som informasjon på faktura til kunder det gjelder.

Totalt har Lnett vel 7 millioner kroner som vi ikke har fått betalt ut til våre kunder.  

Det er nettselskapene som har ansvar for å betale ut støtten fra staten. Husholdningskunder får støtte når markedsprisen for strøm overstiger 70 øre/kWh. Støtten trekkes fra på nettleien. Kunder som får faktura fra sin strømleverandør, får hele beløpet trukket fra på fakturaen.  Dersom beløpet overstiger faktura for nettleie, så trekkes dette fra på faktura fra strømleverandør.

Men Lnett har også kunder som får faktura for nettleie fra Lnett. Når strømstøtten er høyere enn det fakturaen for nettleie er, så blir beløpet blir utbetalt på konto til kunde. For at Lnett skal kunne betale ut hele beløpet kunden skal få, så trenger Lnett kontonummer til kunde.

Det siste halve året er det flere kunder som ikke lengre har gjennomfakturering, og det gjør at nye kunder er kommet til på denne listen.