- Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å forsøke å begrense smitte samtidig som vi tar grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Skjermer nøkkelpersonell
- I Lyse er det beredskapsplaner for håndtering av pandemi, og disse er gjennomgått og brukes i forbindelse med situasjonen som har oppstått. 
Det er gjort ekstra tiltak for å skjerme nøkkelpersonell som trengs for å rette eventuelle feil, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.


Montørstyrken er inndelt i mindre enheter og har ulike oppmøtesteder, tilsyn av elektriske anlegg hos privatkunder er utsatt og det er utstrakt bruk av hjemmekontor for å redusere risiko for smitte.

- Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier NVE-direktør Kjetil Lund i en pressemelding.

Lyse har eget lager med kritisk materiell og vi har dialog med våre leverandører for å sikre leveranse av materiell framover hvis det blir langvarig. I tillegg blir møter utsatt eller tatt over Skype /Teams i størst mulig grad. Det siste gjelder også de som fortsatt er på kontoret. Kantineområder stenges og det er hyppigere renhold og desinfisering av kontaktflater.

Samarbeid på tvers
I Lyse blir det også tatt en gjennomgang av planlagte strømstanser for å vurdere hvilke som bør utsettes av hensyn til alle som nå jobber på hjemmekontor. Kunder vil få informasjon på SMS /epost hvis planlagte strømstanser utsettes eller avlyses. Fysiske møter med eksterne blir som utgangspunkt ikke avholdt hvis de ikke er strengt nødvendig.  

- Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. De har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.