Det elektriske anlegget ditt har også fått en ny hverdag når hele familien stort sett befinner seg innenfor husets fire vegger. Mer skjermtid og mange enheter i sving som trenger strøm, gjør at ladekablene får kjørt seg langt oftere enn vanlig. Det er særlig to ting som kan utgjøre en risiko og føre til branntilløp - laderen og batteriet som det kan gå varmgang i.  

– Det er selve batteriene til mobiler og bærbare PCer vi skal være mest obs på. Batteriene er følsomme for slag, temperaturer og overbelastning. De har høyt energiinnhold og kan avgi brannfarlige gasser og ta fyr om de kortsluttes, sier Joar Bø, leder for Det lokale eltilsynet i Lyse Elnett.  

Det er derfor viktig at man legger enheten på et underlag som ikke så lett kan ta fyr når den lader. I senga eller oppå dyna må man unngå. Ellers gjelder anbefalingene om å kun lade mens man er våkne og til stede, og sjekke at ladekablene ikke har skader eller ser svidd ut.  

Mer klesvask, oppvask og matlaging 
Ekstra hjemmetid betyr også mer husarbeid for mange familier, og oppvaskmaskinen har blitt nærmest som et ekstra familiemedlem.

– En god huskeregel er at elektriske apparater får hvile når du sover. Selv om det er fint at oppvaskmaskinen er ferdig om morgenen og lettvint å sette på en klesvask før du legger deg, kan det utgjøre en risiko. Det er ikke større fare for brann om natta, men du oppdager det senere siden du sover. Derfor bør man være våken når apparatene er på, sier Bø.  

Hjemmesjekk 
Trenger du et tips til hjemmeskolen som hele familien kan være med på? Da kan du utføre en egenkontroll for å sikre hjemmet mot brann. Ta elsikkerhetsquizen her.

– Sjekk sikringsskapet, jordfeilbryteren, stikkontakter og elektriske produkter. Undersøk om dere har noen farlige produkter i hjemmet deres, anbefaler Bø.
Oversikten finner du på vår elsikkerhetsportal.