Det er KVS Technologies and Terratec Group som skal utføre arbeidet for Lnett. I løpet av sommeren skal de ta bilder av rundt 2500 strømmaster. Det skal tas 6 bilder av alle mastene. To av bildene skal tas slik at selve linjen og neste strømmast vises i bildet. Målet er å avdekke feil eller mangler på toppen av mastene, slik at de kan rettes før feilene fører til at det oppstår strømbrudd. 

Flere nærbilder av toppen på strømmaster tatt av droneDronen vil typisk fly 10-20 meter fra kraftlinjen som skal dokumenteres. Hvor langt dronen flyr på en dag er avhengig av blant annet vær og vind, og hvor lett det er å komme fram til stedet der de skal fly med drone.

Tid og sted (se kart nederst): 
Sandnes kommune i uke 29-32
Flørli i uke 33
Bjørheimsbygd i uke 34

Lnett har i mange år benyttet droner ved feil i strømnettet for lettere å finne ut hva som er årsaken til feil. I dag er det seks droneoperatører i Lnett. Inspeksjon av kraftlinjer har historisk blitt utført med helikopter eller ved å gå til fots, men nå overtar droner dette arbeidet i stadig større grad.
Erfaring med bruk av droner over mange år viser at droner er veldig nyttig verktøy i feilsituasjoner og til inspeksjon for å avdekke behov for vedlikehold.  


Kart med streker som viser hvor droner skal fly