Det er Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett som samarbeider i det store pilotprosjektet. I Elnett21 skal det testes ut hvordan forbruk av strøm til skip, fly, busser og biler kan styres og fungere sammen med lokal produksjon uten å bygge ut strømnettet i så stor grad som elektrifisering ellers kan medføre. Prosjeket ser på nye forretningsmodeller som trengs for å lykkes. 
- Jeg er imponert over det dere har fått til når det gjelder å se på framtidens energisystemer for å sikre at vi har nok strøm. Dere jobber også sammen på tvers av sektorer, sa olje- og energiminister Tina Bru i sitt innlegg under dialogmøte med Elnett21 som Grønn By var vertskap for. 

Behov øker raskt
Lyse Elnett opplever en stor etterspørsel etter strøm. Der det tidligere ble etterspurt kW blir det nå etterspurt MW. 1 MW tilsvarer behovet til 200 boliger eller 100.000 LED-lys på 10 watt hver. Ett ladepunkt for elfly tilsvarer eksempelvis 2,5 MW, mens hurtiglading av ferger og hurtigbåter på Fiskepiren i Stavanger har estimert behov på 8 MW.
- Vi opplever at utviklingen går veldig raskt. Vi har strømnett over alt, men vi har ikke kapasitet til store tilknytninger overalt. I dag består vår verktøykasse av å bygge nytt strømnett, og vi har behov for nye verktøy. Vi ønsker å utforske nye løsninger, høre hva markedsaktører tenker og gjerne også utfordre deler av reguleringen, sa administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 
Olje og energiministeren oppfordrer prosjektet til å være mest mulig konkret når det pekes på behov for nye verktøy i verktøykassen. 
Tina Bru fikk høre om behovene som oppstår når transportsektoren går over til å bruke mer strøm de nærmeste årene. 
- Flyplassen, havnen og næringsområdet kan sees på ikke bare som knutepunkt for logistikk, men også som energiknutepunkt. Vi vet når fly kommer, hvilke skip som legger til kai og ser på hvordan vi kan utnytte eksisterende nett best mulig gjennom for eksempel varsling av når det er behov for strøm de ulike stedene, forteller Ingvald Erga i Avinor. 

Nye forretningsmodeller
På møte ble det presentert tre mulige forretningsmodeller. Den ene er kalt sesongbasert kapasitetsavtale og innebærer at bruk av strøm kobles ut automatisk når forbruket i et geografisk område går over et gitt nivå. Kunde får i den modellen betalt for å ikke bruke strøm.
En annen modell er kalt effektdeling og innebærer en samhandling mellom store aktører som har behov for mye strøm. I denne modellen vil de to aktørene dele på en maksimal grense for hvor mye strøm de to bruker samtidig, og så vil de koordinere seg imellom når de bruker hvor mye strøm.  
Den tredje mulige modellen er kalt kortreist strøm og handler om at det er bra å forbruke produsert strøm så nært som mulig. Altså salg av produsert strøm til eksempelvis nabobygg.
Olje- og energiminister Tina Bru sier det ikke er tvil om at kraftforbruket vil øke framover, og at elektrifisering er et av de beste tiltakene for å få ned utslipp. Det gir muligheter for etablering av ny industri. - Sammen skal vi fortsette å utvikle Norge som energinasjon. Mye er i endring og Norge skal ta en lederrolle i det, sa Tina Bru.

For mer informasjon om prosjektet se www.elnett21.no. 

Seks deltakere i paneldebatt under dialogmøte hos Grønn By