Nettselskapene har fått betydelig økte kostnader med nettap det siste året. Nettap er den energien som går tapt når strøm transporteres fra kraftverkene til boliger og bedrifter. Nettselskapene må betale markedspris for denne strømmen, og med høye strømpriser i 2022, så har også kostnadene med nettap økt betydelig. 

Ordningen regjeringen har innført hvor Statnett sine ekstraordinære inntekter dekker økte kostnader hos nettselskapene vil også gjelde for 2023. 
- Husholdninger, næringsliv og andre nettkunder har allerede fått betydelige økte utgifter på grunn av de høye kraftprisene. Dette grepet bidrar til å skjerme nettkundene fra ytterligere kostnadsøkninger til strøm, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding fra regjeringen. 

Den praktiske gjennomføringen av tiltaket er i tråd med forslaget Lnett har spilt inn i dialogen med regjeringen og myndighetene. Lnett gjør i tillegg tiltak i nettet som kan bidra til å redusere størrelsen på nettapet i vårt nett.