www.l-nett.no/feil kan dere se hvilke områder som er berørt, når strømbruddet oppsto og oppdateringer underveis i arbeidet med feilretting.

Lnett hadde i forkant av uværet kalt inn ekstra mannskap. Det er ekstra ansatte på vakt i driftssentralen, flere montører på vakt og flere lag som kan fjerne trær som eventuelt er på kraftlinjer. Nå har vi bemannet ytterligere opp i driftssentralen, på kundesenter og vi har kalt ut flere montører. 

Fem høyspentfeil søndag formiddag
En montør jobber med å feste opp igjen linjer som var røket under uværet. Lnett har søndag formiddag fem høyspentfeil hvor 150 er uten strøm. I tillegg er det enkelte feil i lavspentnettet som medfører at et fåtall kunder er uten strøm. Høyspentfeilene vi har nå er i Sandnes, Gjesdal og Hjelmeland kommuner. 

Totalt i løpet av lørdag kveld og natt til søndag har 4085 kunder i Lnett vært uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den feilen som berørte flest kunder var på Hundvåg i Stavanger (inkludert Vassøy og Langøy) der totalt vel 1300 kunder var uten strøm på det meste. Her var det flere feil, og det gjorde at det tok lengre tid enn normalt før alle kunder fikk strømmen tilbake. 

Montører har jobbet under svært krevende forhold. Vinden har vært så sterk at det ikke var forsvarlig å klatre opp i strømmaster i mørke for å fikse feil. Sikkerheten til våre montører må komme først, når uværet herjer som verst. Det håper vi at det er forståelse for. 

Vi vet og forstår at det gir ulemper når strømmen er borte, og særlig når det tar tid før den kommer tilbake. Men noen ganger, for eksempel under uvær, så kan det ta tid å få feil rettet.  

For å finne og rette feil ved uvær må våre montører ut å gå langs kraftlinjer, og gjerne i ulendt terreng. Dette er tidkrevende. Med kraftig vind var det ikke mulig å bruke droner for å lokalisere feil lørdag kveld og natt til søndag. Søndag formiddag blir drone benyttet for å lokalisere feil, og det er mer effektivt. 

Hold avstand og meld fra
Vi ber alle holde god avstand til kraftlinjer som ligger nær eller på bakken. Hold også avstand til trær eller andre ting som har kommet på kraftlinjer. 

Dersom du har informasjon om forhold du har sett eller hørt som kan ha forårsaket strømbrudd vi har, så ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 51908079.

Hvor lang tid det tar å få strømmen tilbake til kunder er avhengig av hva som er årsaken til strømbruddet. I forbindelse med uvær kan det ta lengre tid enn normalt fordi det kan være mer utfordrende både å komme seg fram, finne feil og få denne rettet. Med veldig sterk vind som dette uværet gir kan vi måtte vente med å utføre arbeid oppe i høyden for å ivareta sikkerheten til våre ansatte som jobber ute. 

I enkelte tilfeller kan det også skje flere feil på samme sted som gjør at det tar ekstra lang tid å få strømmen tilbake. 
Mens feilsøking pågår kan kunder oppleve at strømmen kommer og går igjen i perioder.