- Vi vil bruke pengene på en tur til våren. Det er veldig kjekt å vinne penger slik at vi kan få til en kjekk avslutning på skoleåret, sier elevene Joakim, Lars, Joakim, Lisa og Kine i  10. klasse ved Sandnes Friskole.

Det lokale eltilsynet (DLE) hos Lyse Elnett er ansvarlig for å tilby undervisning i elsikkerhet til elever i sitt område. For ett år siden ble det laget et nytt undervisningsopplegg med premiering av klasser som deltar. Hovedmålgruppen er 9. klasse, men det er ikke noe i veien for at andre klasser også tar dette i bruk og er med i trekning. Det trekkes premie en gang i halvåret. De aller første premiene som ble delt ut gikk til Sandnes friskole og Lundehaugen ungdomsskole.

Viktig kunnskap
Rundt halvparten av alle boligbranner i Norge har en elektrisk årsak. For å redusere antallet branner er det derfor viktig med kunnskap om elsikkerhet.

- For oss er det viktig at vi tilbyr en undervisning som elevene opplever som interessant og helst litt kjekk. Vi har derfor laget et nytt undervisningsopplegg hvor det er tatt i bruk film og VR-briller for å gjøre undervisningen variert og rettet mot målgruppen, forteller leder for DLE, Joar Bø.

Så langt har det vært gode tilbakemeldinger på den nye undervisningen.
- Vi lærte en del nye ting, og har nok ikke gjort alt så trygt som vi burde. For eksempel bruker nok flere av oss litt mye skjøteledninger, sier ungdommene ved Sandnes Friskole.

Gratis
Undervisningen inkluderer også informasjon om produksjon av strøm i tillegg til elsikkerhet. Skoler og lærere som ønsker å ta i bruk undervisningen kan booke lån av VR-briller og laste ned presentasjon og materiell på lysenett.no/undervisning.

- Vi kommer også ut til skoler og har undervisning hvis det er ønskelig. Vårt håp er at mange skoler og lærere vil ta i bruk dette opplegget og på den måten hjelpe oss med å spre dette viktige budskapet, sier Joar Bø.

Han legger til at undervisningen er gratis, også lån av VR-briller. Lyse sørger for at VR-briller blir sendt ut til skolen og hentet etterpå hvis lærerne selv har undervisningen.