Den planlagte 132 kV-kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Prosjektet vil gi en ringforbindelse som vil gi økt forsyningssikkerhet, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i strømnettet. 

Det er i dag tilknytningsstopp i Ryfylke. Det betyr at bedrifter som har behov for mye strøm må vente med å knytte seg til strømnettet til kapasiteten er økt gjennom de ulike prosjektene som pågår, der dette er ett av dem. Det er ventet sterk vekst i strømforbruket, blant annet fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Et sterkt strømnett er grunnmuren for vekst og nye arbeidsplasser.

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. Dette prosjektet har også ansvar for planlegging av nye  transformatorstasjoner på Tau og Finnøy. Denne kraftledningen vil bli koblet til transformatorstasjonene på Veland i Strand kommune og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. 
De to transformatorstasjonene planlegges i to andre prosjekter. Lnett har fått konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon på Veland, og har sendt søknad om konsesjon for ny transformatorstasjon på Nordbø.