I 2023 ble det betalt ut vel 639 millioner kroner i strømstøtte, mens det ble betalt ut vel 2,14 milliarder i 2022. Det er nettselskapene som på vegne av Staten betaler ut strømstøtte til kunder. Beløpet trekkes fra faktura for nettleie, som dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

-Tidligere hadde Lnett en stor del kunder som ikke hadde fått utbetalt strømstøtten da vi ikke hadde kundens kontonummer. Det er gledelig at vi når bare har 95 kunder som ikke har fått utbetalt all strømstøtte. Nå er det rundt 87.000 kroner som ikke er betalt ut. Kundene blir jevnlig kontaktet via SMS og epost, fortell leder for nettkunde, Jorunn Bahus.

Endring høsten 2023
Strømprisene svinger, og kan endre seg mye gjennom en uke eller ett døgn. Første halvannet år med strømstøtte fikk kunder støtte ut fra gjennomsnitt av strømprisen (spotpris) per måned. I fjor høst gjorde Regjeringen endringer i strømstøtteordningen slik at kunder nå får betalt støtte time for time, basert på strømprisen (spotpris) i det prisområdet kundens bolig tilhører. Kunder får støtte hvis strømprisen går over 73 øre/ kWh per kilowattime. Dette er pris uten merverdiavgift.

Staten dekker 90 prosent av strømprisen når den går over grensen for støtte. Gjennom ordningen får en husholdning støtte til strømforbruk på inntil 5000 kilowattimer per måned. 

Økt forbruk siste halvår
Etter at strømstøtteordningen ble endret i fjor høst, så har strømforbruket til privatkunder i Lnett sitt område økt i andre halvår 2023 sammenlignet med samme periode året før. Forbruket er korrigert for svingninger i utendørs temperatur før det sammenlignes.

Eksempelvis var forbruket i oktober måned 2023 vel seks prosent høyere i fjor enn samme måned året før. I november var forbruket nær tre prosent høyere enn i november i 2022.

- Vi antar at det er flere forhold som påvirker strømforbruket. Endring i strømstøtteordningen kan være en faktor, men også strømpris og hvor mye media og andre skriver om strømpris og sparetips antar vi påvirker forbruket, sier Jorunn Bahus.

I første halvår 2023 var strømforbruket noe lavere enn året før.
Graf som viser strømforbruk i Lnett sitt område i 2023