Meldingen gjelder Lnett sine planer om nye 132 kV kraftledninger mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger. Alder og tilstand på dagens strømnett gir behov for oppgradering, og i tillegg er det behov for å øke kapasiteten i dette område. Planene vil også gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.  

Hensikten med meldingen er å bidra til å gi berørte parter og andre interessenter informasjon om prosjektet og sikre at det kommer inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet som fastsettes av NVE. 

Lnett inviterer til åpne kontordager på Strand og Finnøy i ukene etterpå. Du kan lese mer om prosjektet og høringen på sidene til prosjektet