For å forsterke strømnettet i Randaberg og Rennesøy har Lnett søkt om å få bygge to nye 132 kV kraftledninger på samme masterekke fra Krossberg (omsøkt  ny transformatorstasjon) nær Store Stokkavatnet i Stavanger, til ny Harestad transformatorstasjon på Randaberg. Fra Harestad til Nordbø på Rennesøy søkes det om én ny kraftledning. Det er søkt om to alternative plasseringer for de nye transformatorstasjonene på Harestad og på Nordbø. For Nordbø er dette gjort etter innspill fra grunneiere og naboer.

Planen er at nye kraftledninger og stasjoner skal være på drift i 2026. Det vil gjøre det mulig å knytte til større kunder i Randaberg og på Rennesøy som det ikke er mulig å knytte til i dag på grunn av mangel på kapasitet i eksisterende strømnett.

To informasjonsmøter
NVE har kalt inn til to åpne folkemøte om prosjektet: 

 • Tirsdag 5. april kl 19:00 på Randaberg kulturscene
  Sted: Torvmyrveien 22, 4070 Randaberg. 
 • Onsdag 6. april kl. 19:00 på Rennesøy kulturhus
  Sted: Meieriet, Vikevågveien 138, 4150 Rennesøy. 

Meld dere på en av de åpne kontordagene
I forbindelse med søknaden arrangeres åpne kontordager hvor det gis nærmere informasjon om prosjektet og videre saksbehandling. Her vil du kunne få svar på spørsmål om prosjektet og hjelp til å sende inn høringsuttalelse til NVE. Det settes av 30 minutter til den enkelte grunneier. Dersom det er behov for mer tid ber vi om at det gis beskjed på forhånd.

Meld deg på ved å bestille tid på nettsiden for de åpne kontordagene som finner sted på tre ulike steder og tidspunkt:   

 • Stavanger: 21. april kl. 12:00-20:00
  Sted: Revheimsveien 126 (Madlaspeiderne)
 • Rennesøy: 27. april kl. 12:00-20:00
  Sted: Vikevåg innbyggertorg, Verkstedet (gamle formannskapssalen)
 • Randaberg: 28. april kl. 12:00-20:00
  Sted: Randabergveien 370 (kommunehuset, kommunestyresalen)

Dersom ingen av datoene for åpen kontordag passer, og du ønsker et møte eller befaring på din eiendom kan du kontakte grunneierkontakt Andreas Janson, tlf 40 87 38 70 eller på epost til andreasj@l-nett.no. Det kan også avholdes digitalt møte på teams hvis det er ønskelig.

Innspill til konsesjonssøknad og medvirkning
Melding om offentlig høring og konsesjonssøknaden er tilgjengelig på NVE sin nettside. Kart, konsesjonssøknad, konsekvensutredning og annen informasjon er også tilgjengelig på prosjektet sin nettside.  

Har du innspill til søknaden, så sendes de til NVE før høringsfristen. Om du tidligere har gitt innspill til Lnett i saken, oppfordres det til å sende disse til NVE slik at det kommer med i den formelle prosessen.

 • NVE foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet på prosjektsiden 
  www.nve.no/5050/A ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
 • Det er også mulig å sende uttalelsen per epost til uttalelse@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Merk emnefeltet eller brevet med «Høringsuttalelse 201842140» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. 
 • I brev fra NVE til berørte grunneiere 14. mars ble dessverre feil saksreferanse oppgitt. Om du har sendt uttalelse med den først oppgitte referansen, ber NVE vennligst om å sende den inn på nytt med referanse «Høringsuttalelse 201842140», eller ved å bruke det elektriske skjema www.nve.no/5050/A.

Høringsfrist: 13. mai 2022