Hvis vi ikke fornyer strømnettet, så vil det bli stadig mer krevende å vedlikeholde og rette feil fordi det er vanskelig å få tak i anleggsdeler til så gamle anlegg. Da risikerer vi at større områder er uten strøm over lengre tid, og det har store konsekvenser for samfunnet. Arbeidet som gjøres er helt nødvendig. 

Strengt regulert
Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet og betales av oss alle. Hvor stor prisøkningen blir for den enkelte kunde er avhengig av strømforbruket du har. De fleste husholdningskunder vil få en økning på 11-14 prosent.  Eksempelvis kan en kunde med lavt jevnt forbruk (laveste kapasitetstrinn alle måneder) få en økning på 50-80 kroner i måneden, mens en boligeier som har høyere strømtopper og bruker mer strøm, kan få en økning på 130 – 200 kroner i måneden. 

Nettselskapene er strengt regulert av myndighetene, og lover og forskrifter sier hvilke kostnader som skal dekkes gjennom nettleien og hvordan nettleien skal utformes. Hvert enkelt nettselskap får hvert år en ramme for hvor mye selskapet kan ta inn i inntekter gjennom nettleien. Denne rammen er blant annet basert på behov for investeringer og forsvarlig drift.

Rundt 40 prosent av regningen for nettleie er skatter og avgifter som går til staten. Dette inkluderer elavgift (forbruksavgift) og moms. Faktura kunder mottar i juni og i juli er med dagens priser, mens fakturaen som sendes ut i august for strømforbruk i juli måned vil være etter nye priser.

Investerer for sju milliarder på fem år
Når det bygges nytt strømnett, så blir det bygget for høyere spenningsnivå (132 kV). Dette øker kapasiteten betydelig uten at det koster mer, og det gir rom for energiomstilling og næringsutvikling. Det er områder i vår region hvor det i dag ikke er nok kapasitet i strømnettet til alle henvendelser fra næringskunder, så oppgraderingen av strømnett er også viktig også av den grunn.   
 
Lnett har de siste fem årene investert for fire milliarder kroner i fornyelse og oppgradering av strømnettet, og skal de neste fem årene bruke sju milliarder kroner.   

Statnett som har ansvaret for å transportere strøm til regioner, må også oppgradere sitt strømnett. Rundt en tredjedel av prisøkningen skyldes Statnett sine store investeringskostnader. Det er i tillegg en prisvekst på materiell som trengs for å vedlikeholde og bygge ut strømnettet, noe som påvirker investeringskostnadene betydelig.  

På våre nettsider finner du spørsmål og svar om nettleie, samt prishefte gjeldende fra 1. juli 2024.  (PDF, 619KB)