Kraftlinje går opp en fjellside med trær i forkant på bildet .

Ryfylke distribusjonsnett

Det er behov for å oppgradere distribusjonsnettet i Ryfylke på grunn av alder, tilstand og økende strømbehov i området. Dette prosjektet gjelder oppgradering fra 11 til 22 kV og kommer i tillegg til prosjekt som pågår i regionalnettet ("fyllkesveiene i strømnettet").

Dagens høyspent distribusjonsnett i Ryfylke er på 11 kV, mens nytt nett bygges for 22 kV. Det er viktig å få oppgradert strømnettet på grunn av alder. Eksisterende kraftledning mellom Årdal og Nes ble for eksempel bygget i 1957. Når ny kraftledning blir bygget, vil den øke forsyningssikkerheten til kunder i dette området fordi den gir ringforbindelse.

Prosjektet er inndelt i flere faser, og vil pågå over flere år. Arbeidet med prosjektering av fase 1 pågår høst 2021 til sommer 2022. I fase 1 inngår ny kraftledning mellom Årdal og Nes, samt ny kraftledning mellom Veland og Fiskå

Jøsok prosjekt AS er engasjert til prosjektering, grunnerverv osv i oppgraderingen av distribusjonsnettet. 

Informasjon om bygging av nye Veland og nye Hjelmeland transformatorstasjoner, samt ny 132 kV kraftledning mellom Dalen transformatorstasjon, via Veland og Hjelmeland transformatorstassjon finner du på denne prosjektsiden.

Informasjon om planlagt ny 132 kV kraftledning mellom Veland-Fogn-Finnøy-Nordbø (Rennesøy) finner du på denne prosjektsiden.

 

Framdrift fase 1: 

  • Forelegging av tiltak april/mai 2022
  • Prosjektering ferdig sommer 2022
  • Anskaffelser høst 2022
  • Utbygging fase 1 i 2023

Dette er utført: 
Informasjonsmøte for berørte grunneiere av første fase i uke 10 i 2022

Kart som viser byggefaser

Fakta

HjelmelandStrand

Kontaktpersoner

Per Ole Jøsok Grunneierkontakt
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Tom Ove Aaltvedt Prosjektleder
Se e-postadresse