Kraftlinje går opp en fjellside med trær i forkant på bildet .

Ryfylke distribusjonsnett

Det er behov for å oppgradere distribusjonsnettet i Ryfylke på grunn av alder, tilstand og økende strømbehov i området. Dette prosjektet gjelder oppgradering fra 11 til 22 kV og kommer i tillegg til prosjekt som pågår i regionalnettet ("fyllkesveiene i strømnettet").

Dagens høyspent distribusjonsnett i Ryfylke er på 11 kV, mens nytt nett bygges for 22 kV. Det er viktig å få oppgradert strømnettet på grunn av alder. Eksisterende kraftledning mellom Årdal og Nes ble for eksempel bygget i 1957. Når ny kraftledning blir bygget, vil den øke forsyningssikkerheten til kunder i dette området fordi den gir ringforbindelse.

Prosjektet er inndelt i flere faser, og vil pågå over flere år.

Jøsok prosjekt AS er engasjert til prosjektering, grunnerverv osv i oppgraderingen av distribusjonsnettet. 

Informasjon om bygging av nye Veland og nye Hjelmeland transformatorstasjoner, samt ny 132 kV kraftledning mellom Dalen transformatorstasjon, via Veland og Hjelmeland transformatorstassjon finner du på denne prosjektsiden.

Informasjon om planlagt ny 132 kV kraftledning mellom Veland-Fogn-Finnøy-Nordbø (Rennesøy) finner du på denne prosjektsiden.

Ombo etappe 2

 • Detaljprosjektering pågår første halvår 2024. Befaring og stikking utført i uke 3
 • Oppstart bygging 4. kvartal 2024, men kan bli forsinket
   

Ombo etappe 1

 • Ferdig bygget i 2023
 • To transformatorer monteres 1. kvartal 2024
 • Omkobling til spenningsnivå 22 kV utføres etter påske


Veland, Kjølevik, Sørskår, Fiskå 

 • Veland, Kjølevik og deler av nettet mot Fiskå er omkoblet til 22kV
 • Arbeid på siste kraftledning ut fra nye Veland transformatorstasjon pågår. Denne kraftledningen skal forsyne Sørskår, samt deler av Fiskå. Planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2024.

Årdal 

 • Arbeid med å oppgradere strømnettet pågår. Gravearbeid planlagt ferdig i løpet av februar 2024
 • Driftssettelse av nytt strømnett på spenningsnivå 22 kV våren 2024. 

Hjelmeland

 • Nytt strømnett til Tytlandsvik og Funningsland driftssatt på 22 kV høsten 2023
 • Nytt strømnett i Hjelmeland sentrum er ferdig bygget. Siste del blir koblet om til spenningsnivå 22 kV 2. kvartal 2024

 • Planlagt arbeid på Jøsneset, Sjernarøyene og Finnnøy er ferdig. Transformatorer som skal byttes gjenstår.

 • Omkombling til spenningsnivå 22 kV planlagt utført andre kvartal 2024

Bjørheimsbygd

 • Ferdig bygget og omkoblet til 22 kV spenningsnivå
Kart som viser byggefaser

Fakta

HjelmelandStavangerStrand
Utbygging

Kontaktpersoner

Per Ole Jøsok Grunneierkontakt
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Tom Ove Aaltvedt Prosjektleder
Se e-postadresse