Tilleggssøknaden omfatter ny Tjøtta transformatorstasjon og plassering av ny Hatteland transformatorstasjon, på vegne av KE Nett, i tillegg til nye traséalternativer ved Re og Anda. Det søkes også om ny trasé til Vagle transformatorstasjon i stedet for å ta kraftledningen fram til Fagrafjell transformatorstasjon. 

Lyse Elnett søkte i desember 2019 om konsesjon for å bygge og drifte ny 132 kV kraftledning mellom ny Håland transformatorstasjon sør for Bryne og ny Fagrafjell transformatorstasjon. Basert på innspill som kom inn i høringen av denne er det nå sendt tilleggssøknad til NVE.   

Digitalt folkemøte
NVE vil avholde digitalt folkemøte 15. juni kl. 19.00. Link til dette møtet vil bli lagt ut på NVE sine nettsider på et senere tidspunkt. 

NVE ønsker synspunkter på planene om ny kraftledning samt nye transformatorstasjoner, og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. 
Uttalelser kan sendes inn via skjema på nettsiden eller på epost til nve@nve.no (merk eposten «Høringsuttalelse 201912940) eller brev til NVE, Postboks 5091, 0301 OSLO.
 
Frist for å sende uttalelse er 30. juni 2021. 

Kontordag
Det blir åpen kontordag der berørte grunneiere kan få nærmere informasjon om prosjektet og videre saksbehandling. Alle som skal delta på kontordag må melde seg på senest fire dager før av smittevernhensyn. Du melder deg på ved å sende melding til grunneierkontakt Erik Slettvold på epost erik.slettvold@lyse.no, eller SMS til 997 26 779.

Vi ber deg angi hvilket sted og klokkeslett du ønsker av de to valgmulighetene under. I utgangspunktet setter vi av 30 minutter til hver. Hvis du har behov for mer tid, så er det fint om du melder fra om det også. 

Torsdag 17. juni kl. 12.00 - 18.00
Sted: Gandal bydelshus, Olsokveien 1, 4322 Sandnes

Tirsdag 22. juni kl. 12.00 - 18.00 
Sted: Bryne Kro og Hotell, Morenefaret 3, 3440 Bryne