NVE vil gjennomføre befaring av stasjonsplassering ved Tjøtta og trasealternativer ved Re 30. august 2023.

Lnett og KE Nett vil være til stede og orientere om sine planer. Befaringen er åpen for alle.

Oppmøte for befaring ved Ree næringspark: Jærvegen 142, 4340 Bryne. Kl. 12:00 

Oppmøte for befaring ved ny Tjøtta transformatorstasjon: Horpestadvegen 212, 4341 Bryne. Kl. 13:15