Lnett har utført en utredning for Klepp kommune for å beregne merkostnaden med jordkabel. Sweco har i en uavhengig rapport beregnet at det trengs to kabelsett for å dekke strømbehovet og ha god forsyningssikkerhet. Merkostnaden er beregnet til å bli 41 MNOK, sammenliknet med luftledning.  Vedtaket i kommunestyret var enstemmig. 

Lnett kommer til å sende avtale om kostnadsdekning som et vedlegg til konsesjonssøknaden til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Saksbehandlingstiden hos NVE avgjøre hvor raskt saken kommer på åpen høring. 

- Det er gledelig at finansiering av jordkabel er vedtatt. For Lnett sikrer dette kommunestyrevedtaket framdrift i arbeidet med nettkonsesjonen. Vi jobber for å sende konsesjonssøknad til NVE i løpet av andre kvartal 2023 og vil inkludere opsjonen på jordkabel, sier prosjektleder Inge Lunde i Lnett. 

Saken skal til politisk behandling en siste gang etter at NVE har behandlet konsesjonssøknaden.