Lnett AS har engasjert Grunn Service AS til utførelse av gravearbeidet. Vi oppfordrer alle som ferdes ved og langs gravetraséen om å følge skilt og anvisninger som er satt opp. 

Lnett gjør det vi kan for at arbeidet skal gå så raskt og smidig som mulig. Men i perioder kan utkjørsler, fortau og sykkelstier bli stengt. Graveentreprenør vil være behjelpelig med å finne løsninger, og vil varsle/skilte i forkant av graving.

Deler av arbeidet utføres i sammen med Time Kommune som oppgradere vann- og avløpsnettet. 

Kart med grønne streker som viser gravetraséer