Klepp kommune og Lnett har inngått en avtale som beskriver at Klepp kommune skal dekke merkostnaden for jordkabel sammenlignet med luftledning på en ca. 6 km lang delstrekning. På bakgrunn av at Lnett nylig har inngått kontrakter for bygging av 132 kV jordkabel har Lnett oppdatert prisoverslaget for jordkabelen i Klepp og beregnet ny merkostnad. . 

Oppdatert grunnkalkyle for jordkabel er nå beregnet til 100 millioner kroner. Bakgrunnen for økningen skyldes i hovedsak tre forhold: 

  • Økt enhetspris på jordkabel 
  • Økt enhetspris på legging av jordkabel 
  • Oppjustert prosentsats og grunnlag for å beregne rigg og drift 

Ettersom Lnett ikke har oppdaterte markedspriser for luftledning vil økningen i merkostnad være usikker. Lnett har derfor presentert flere mulighetsrom overfor kommunen avhengig av prosentvis vekst på kostnad for luftledning. 

Presentasjonen som ble vist til Klepp kommunestyre mandag 13. november 2023. (PDF, 1MB)

Når Lnett har vært ute i markedet og hentet inn priser for både jordkabel og luftledning, vil estimat for merkostnad bli oppdatert. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at Lnett vil gå ut i markedet for å få inn anbud i slutten av 2024.