Et strømnett må ha sterke forbindelser og vi jobber for øyeblikket med flere prosjekter hvor det er viktig å koble sammen et strømnett som er godt dimensjonert for fremtiden. Med Fagrafjell transformatorstasjon har Statnett bygget en sterk forbindelse som kan levere mer strøm til Nord-Jæren. Lnett tar stafettpinnen og skal bygge videre på det regionale strømnettet og sørge for strøm helt fram til våre kunder. 
 
- Det er gledelig at konsesjon er gitt og vi kan starte detaljprosjektering. Dette prosjektet vil koble sammen vårt 132 kV nett med den nye stasjonen på Fagrafjell. Dette er en viktig brikke i oppgraderingen av strømnettet i regionen, sier prosjektleder Torbjørn Grødem i Lnett. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gitt konsesjon til å bygge nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell – Vagle – Stokkeland. Tillatelsen inkluderer også utvidelse av Vagle transformatorstasjon og riving av Stokkeland transformatorstasjon i samarbeid med Statnett.
 
Les mer på prosjektsiden: Fagrafjell-Vagle-Stokkeland