Ordføreren i Time la vekt på betydningen av å få oppgradert strømnettet.
- Vi støtter utbygging av strømnettet, og heier på at vi skal skape ringvirkninger her lokalt. Uten å ha godt nok strømnett, så blir også beredskapen dårligere. Vi er ekstremt heldige i vår region som har et godt strømnett hvor det nesten aldri er strømbrudd. Det er viktig å ha også i framtiden, sa Andreas Vollsund, og erklærte Håland transformatorstasjon for åpnet.

Lokale leverandører
Arbeidet med å oppgradere regionalnettet i Sør-Rogaland startet for fullt når melding om Jærnettet ble lagt ut på høring i 2016. En ny 18 km kraftledning mellom Bjerkreim og Opstad, samt ny Opstad transformatorstasjon sto ferdig i 2020. Nå er neste etappe med nær 9,5 km kraftledning mellom Opstad og Håland transformatorstasjoner, samt Håland transformatorstasjon satt i drift.

- Det tar tid å bygge ny infrastruktur. Her er vi i drift sju år etter melding ble sendt. Vi bygger nå mer strømnett i løpet av 10-15 år enn vi har gjort de siste 100 år. Lnett er pålagt å kjøre offentlig anbud. Det er da kjekt at lokale leverandører når opp og vinner anbud, sier styreleder i Lnett Marianne Frøystad Ånestad.

Hun viser til at det er Jærentreprenør som har bygget både Opstad og Håland transformatorstasjoner hvor de har benyttet Hå Element, og Erik Håland Maskin har utført grunnarbeidet i begge stasjonene. Det elektriske anlegget i stasjonen er levert av Siemens Energy. 

80-100 personer involvert
Det har vært mellom 80-100 personer involvert i byggingen av stasjonen, som er gjennomført uten skader. Styreleder i Lnett takket entreprenører, samarbeidspartnere og kollegaer for utført arbeid.

Det er utført 93 skjøter i distribusjonsnettet for å koble eksisterende strømnett til ny transformatorstasjon slik at den nå kan forsyne kunder i området med strøm. Dette arbeidet er utført i løpet av høsten, og siste kobling ble gjort fredag før markering.

Oppgradering av strømnettet er også viktig for at samfunnet skal nå mål om å redusere klimautslipp med 55 prosent. Rundt halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt. For å få mindre klimautslipp, så må mer av energiforbruket komme fra fornybare energikilder.


Fakta Håland transformatorstasjon: 

  • Inngjerdet stasjonsområde på vel fire mål. 
  • Stasjonsbygning med grunnflate på ca 575 kvadratmeter og mønehøyde ca 14 meter 
  • To transformatorer og innendørs koblingsanlegg
  • Entreprenør: Jærentreprenør AS sammen med Hå Element AS og Erik Håland Maskin. Elektrisk anlegg levert av Siemens Energy 

Fakta kraftledning Opstad-Håland: 

  • Ca 9,5 km lang kraftledning mellom Opstad og Håland transformatorstasjon
  • Følger i stor grad den gamle traseen mellom Opstad og Grødem. Gammel linje var nær 60 år og er revet
  • Snitt mastehøyde 22 meter
  • Entreprenør: Eviny Solutions med Fjellbygg og Rørheim Maskin på grunnarbeid


Oppgradering Jærnettet: 

I tillegg er arbeidet med å bygge ny kraftledning Fagrafjell- Vagle-Stokkeland i gang. 
Dette strømnettet vil senere bli del av en 132 kV ringforbindelse rundt Frøylandsvatnet.