Formålet med ny nettleie er å jevne ut forbruket slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Ved å utnytte det nettet som allerede er bygget, så kan vi spare investeringskostnader og holde nettleien lavest mulig.
Det kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorveier mange steder, for å ta unna noen timer med mye trafikk morgen og ettermiddag. I strømnettet kan vi ikke ha kø, så det må være bygget med kapasitet til de høyeste toppene.
Ny prismodell for nettleie gir  insentiv for å jevne ut forbruket.