Når du åpner HAN-port overtar du ansvaret for at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten. Dersom strømmåler står i felles trappeoppgang, felles teknisk rom eller i utendørs målerskap må du sikre dette med lås.

Du kan åpne HAN-port ved å logge deg inn på Min Side og bestille åpning. Husk å huke av for samtykke. Næringskunder kan ta kontakt med vårt kundesenter for å få åpnet HAN-port.

HAN-porten (Home Area Network) er et grensesnitt som kan gi kunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Det er ventet at ulike tjenesteleverandører vil levere tjenester basert på data fra denne HAN-porten (Lnett vil ikke gjøre dette).

Det er ventet at kunder kan få oppdatert informasjon om utvikling av eget forbruk og eventuell egen produksjon med få sekunders mellomrom via HAN-porten. Eventuelle kostnader i forbindelse med åpning og stenging av HAN-porten dekkes av nettselskapet. Bildene under viser hvor du finner HAN-port på ny strømmåler.

Her finner du ytterligere informasjon om HAN-port (Aidon-målere).

Norsk Elektroteknisk komite, NEK, har laget en webside hvor du finner mer informasjon om HAN-porten.