De som har et lavt jevnt forbruk og dermed belaster strømnettet minst, vil med ny nettleie betale mindre enn kunder som har høye strømtopper. Hvordan nye nettleiepriser fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker samtidig og når på døgnet du bruker strøm. 

Ny nettleie kort forklart

Ny nettleie vil bestå av to ledd som før, men med noen endringer. 

  • Energiledd, men lavere pris natt og helg
    Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm du bruker. Etter 1. juli 2022 vil det være en pris på dagtid, og en lavere pris om natten (klokken 22.00 - 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 - kl 06.00 mandag). Rundt 50 prosent av forbruket til boligkunder er allerede om natten og helgen. Men har du hjemmelader for elbil kan du spare penger ved å lade sakte om natten eller i helgen.
  • Kapasitetsledd (erstatter fastledd)
    I stedet for å betale en fast pris per måned, så vil du etter 1. juli betale etter hvor mye nettkapasitet du trenger. Det er flere pristrinn for kapasitetsleddet. Det er snittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig forrige måned som avgjør hvilket «pristrinn» du havner på. Merk at det er snittet av samtidig forbruk i en hel klokketime, samt høyeste timer på tre ulike dager, som brukes. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. 90 prosent av privatkunder er i de to laveste pristrinnene på kapasitetsledd. 

Avgifter til staten

I tillegg til energiledd og kapasitetsledd, så vil strømkunder fortsatt betale skatter og avgifter til staten som blir tatt inn over faktura for nettleie. Prisen på forbruksavgift fastsettes av Stortinget. Innbetaling til Energifondet (Enova) er på 1,0 øre/kWh og i tillegg er det 25 prosent merverdiavgift (moms). 

Finn dine strømtopper

Hvis du ikke tidligere har sett på hvor mye strøm du bruker samtidig, og lurer på hvilket pristrinn du får for kapasitetsledd, så kan du logge deg inn på MinSide og finne informasjon. Her får du opp hvor mye strøm du bruker samtidig i snitt over en time (kilowatt) og når du bruker mest strøm. Dette finner du under menypunktet "Effektkurver".