Eksempler på kostnader som inngår i beregning av anleggsbidrag:

 • Kabel, dekkebord og evt. trekkerør/kanaler
 • Luftlinje
 • Fordelingsskap
 • Andel av kostnader ved økning i transformatorkapasitet
 • Bygging av nettstasjon
 • Innhenting av avtaler og tillatelser
 • Arbeidstimer til planlegging og prosjektledelse
 • Arbeidstimer til utførelse
 • Idriftsettelse og kontroll
 • Innmåling og dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
 • Kabelgrøfter, grunnarbeider og leggekostnader