Eksempler på nytilknytning:

 • Enkel tilknytning av bolig eller hytte
 • Utbygging av bolig- eller hyttefelt
 • Utbygging av næringsområder for industri
 • Tilknytning av næringsbygg
 • Seksjonering av boliger
 • Stikkledning nummer to på egen tomt
 • Bygging av midlertidig anlegg for forsyning av byggestrøm


Eksempler på forsterkning:

 • Forsterkning på grunn av ombygging- og utvidelse av kundeanlegg
 • Forsterkning på grunn av ladeutstyr til elbil, skip, buss osv
 • Effektøkning (økning av overbelastningsvern) og ombygging til 3-fase
   

Eksempler på tilknytning av produksjonsanlegg:

 • Vannkraft, vindkraft, solenergi, testanlegg
   

Andre nettjenester:

 •     Flytting av linjer og kabler
 •     Flytting av fordelingsskap
 •     Flytting av nettstasjon
 •     Kvalitetssenking/reduksjon i effekt (overbelastningsvern) hos kunde
 •     Omlegging av inntak fra luftlinje til kabel