Ja, det går fint. Når du sender en henvendelse om tilknytning av nytt bygg eller flytting av linje, kabel osv, så lager vi en oversikt over hva arbeidet vil koste. Først når du har godkjent kostnadsoverslaget, og signert på avtale, blir det gjort om til en bestilling og vi starter opp arbeidet. 

Vi anbefaler alle å sende inn henvendelse i god tid før arbeidet faktisk skal påbegynnes.