Effekt er enkelt forklart det strømforbruket du har på et gitt tidspunkt. Logger du deg på MinSide, så kan du se hvordan ditt forbruk svinger i løpet av døgnet, og hvor mye effekt du bruker når forbruket ditt er høyest.
 
Her er det også mulig å se hvor stor andel av tiden (i prosent) at du bruker mye effekt.