Noen ganger må vi gjøre korrigering på faktura etter at vi tidligere har stipulert strømforbruket for noen timer eller eventuelt dager. Dette kan skje når den automatiske innsendingen av informasjon fra ny strømmåler likevel ikke har kommet inn til våre system automatisk. Selve avlesningen av strømforbruket er korrekt og lagres i strømmåleren.

I ettertid når vi får hentet inn informasjon om faktisk strømforbruk for timene som tidligere manglet, så vil vi gjøre en korrigering på faktura. Stort sett er det små justeringer. Det er energileddet (pris per kWh) og forbruksavgiften som blir påvirket av korrigeringene. På fakturaen vil feltet «periode» vise hvilken tidsperiode som er korrigert mens «antall» viser hvor mange kWh som er korrigert.