Det er flere årsaker til at fakturaen kan være høyere enn vanlig en måned. Nettleie, forbruksavgift eller strømpris kan ha økt i forhold til faktura du sammenligner med eller forbruket av strøm har økt. 

For å finne ut årsaken anbefaler vi at du leser faktura nøye, så du vet hva du skal betale for (deriblant hvilken periode). Når du sammenligner forbruk, så anbefaler vi at du ser det over lengre perioder, gjerne år. Du finner detaljer om eget forbruk på MinSide.

Dette kan påvirke ditt forbruk: 

  • Forskjell i utetemperatur, vind osv. Den største andelen av strømforbruket er normalt knyttet til oppvarming av hus. 
  • Forskjell i antall personer i bolig
  • Endrede forbruksmønstre, for eksempel at man er mer hjemme, dusjer oftere, vasker klær oftere
  • Bruk av nye elektriske apparater som bruker mer strøm (eksempelvis elbillader)