En trasé er i denne sammenheng en strek på kartet som angir den eller de kabelgrøfter som eksisterer i området. En trasé kan inneholde en eller flere kabler eller rør. Streken som viser hvor kabler eller rør ligger må behandles som veiledende, og det er viktig å være forsiktig i området nær denne.