Ved påvisning kommer vi ut og bruker ulike metoder for å lokalisere trasé tilhørende Lnett og våre samarbeidspartnere. Du vil da ha en «strek» markert på bakken som du kan bruke som veiledende for ditt arbeid.

Bestill påvisning.