Ved uhell eller skader må du umiddelbart stanse arbeidet og alle maskiner. Meld alltid fra til Lnett på Tlf 51908079. Er det kritisk tast 2,og deretter 9. Lnett vil umiddelbart varsle andre relevante instanser.

Kjøretøy i berøring med høyspentlinje

 • Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i linjen er slått av
 • Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet
 • Må du fjerne deg fra kjøretøy pga brann, så hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet
 • Unngå kontakt med maskin og jord samtidig
   

Ved gasslukt eller skade på gassrør

 • Stans arbeid og alle maskiner
 • Sperr av området
 • Unngå bruk av åpen ild
 • Ved brann: Evakuer området
   

Skade på kabler og rør

 • Kontakt Lnett også ved små rifter og skade i isolasjon, rør eller plastkappe