Ved usikkerhet om hvilket spenningsnivå det er på kraftlinjene der du skal arbeide, så kan du kontakte oss for å få mer informasjon. 

Dersom kraflinjen henger på en stolperekke med kun enkle tremaster bortover, er dette det laveste spenningsnivået.