Det er gjort en endring i strømmarkedet for å gjøre det enklere for deg som kunde ved at du kun trenger å forholde deg til ett selskap, din strømleverandør. Din strømleverandør hjelper deg med det meste. Når du melder flytting til din strømleverandør, så ordnes det samtidig med nettleie. Det samme gjelder ved bestilling av strøm til ny bolig eller ved oppsigelse. Strømleverandøren er også den som hjelper deg når du har byttet telefonnummer, epostadresse osv. 

Informasjon som du gir til din strømleverandør blir formidlet videre til en nasjonal datahub (Elhub), hvor vi som nettselskap får oppdatert informasjon. 

Det er kun kunder som ikke har en strømleverandør som fortsatt må melde flytting til oss.