Nei, den varierer fra område til område. Det er myndighetene som setter rammer for hvor mye inntekter et nettselskap kan ta gjennom nettleie, men selve utformingen av prisen settes av nettselskapene.