Kunder som ikke har inngått avtale med en strømleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Denne koster mer enn om du har inngått avtale med en strømleverandør.

Det er derfor viktig å velge strømleverandør slik at du ikke betaler en høyere pris for strømforbruket ditt enn nødvendig. Dersom du får brev fra oss om at du mottar leveringspliktig kraft på en adresse du har, så er det et varsel om at du ikke har inngått avtale med en strømleverandør og bør gjør det.  

Prisen for leveringspliktig kraft er bestemt av NVE. Leveringspliktig kraft fra Lnett AS faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkludert moms). Fra 1. desember 2022 til 1. juli 2024 fjernes kravet om at prisen skal økes etter seks uker. Lnett sender jevnlig ut brev til nettkunder som ikke har valgt strømleverandør for å informere om hva dette innebærer.

På nettsiden til NVE finner du oversikt over spørsmål og svar om valg av strømleverandør.