Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få transportert strøm fram til deg. Rundt 50 prosent av nettleien du betaler går til staten i form av offentlige avgifter som forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift (moms).

Det resterende beløpet går til Lnett som eier strømnettet i vår region, og Statnett som har ansvaret for transmisjonsnettet ("motorveiene") i strømnettet. Kostnadene skal dekke drift med vakt 24/7, vedlikehold, forsterkning og utbygging av strømnettet.

Når vi skal knytte nye kunder til strømnettet eller når kunder ønsker økt uttak, så er det ofte nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet. Kostnadene for denne type tiltak må som utangspunkt betales av den som utløser tiltaket, og dette kalles anleggsbidrag.