Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nettselskapene får rammer for hvor mye selskapet kan ha i inntekter basert på blant annet behov for investeringer og forsvarlig drift.

NVE har beskrevet prinsipp for hvordan nettleien skal fastsettes. Nettselskapene velger den konkrete utformingen av prisene.