For vel 90 prosent av privatkundene øker nettleien med mellom 11-15 prosent. Hvor stor økningen blir for den enkelte kunde per måned er avhengig av forbruk. 

Lnett har laget noen eksempler på hvordan økningen slår ut for ulike kundegrupper når moms er tatt med. Eksempelvis vil en kunde som bor i leilighet og har et forbruk rundt 10.000 kWh i året og laveste kapasitetsledd vil få en økning på vel 70 kroner i måneden.  
En kunde med rekkehus /enebolig og har årsforbruk på rundt 20.000 kWh i året, og veksler mellom de to første kapasitetsleddene får en økning på nær 150 kroner i måneden. En kunde med stor enebolig, årsforbruk på rundt 30.000 kWh og kapasitetsledd 5-10 kW får en økning på vel 230 kroner i måneden. 

Rundt 40 prosent av det du betaler i nettleie går til staten i form av avgifter. Merverdiavgiften (moms) utgjør derfor en del av denne økningen.